Владо Милошевић, Велики господин Дунав Васка Попе. Пјесма за мјешовити хор, 1973. године_Page_3